تبلیغات
امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنید.امام خامنه ای - یارقیه جان
            به نام تنها گوهر عالم فانی و باقی 
    من رقیــــه دخترشیرین زبان شــــــــاه دینم 
غنچه ی پژمرده ی بـــــــاغ امیــــرالمومنینم
هردوعالم دردعا،محتاج دست کوچک مــــن 
تاابدحاجـــت رواگردنــــدازیک آمینــــــــــــــم
پاک سوزدهرکه خواندسطری ازشرح کتابــم 
دلبرومحبوبــــــــــــه ی محبوب دلبرآفرینـــــم
کربــــلا درروزعاشورابـــــلاانـــــــدربـــــــلابـود 
دوربـــــابـــــایم بگردم،مبتـــــــلادرمبتــلابـــود
من هم آخـــرنازنینــــم،نازنینــــم،نازنینـــــــم 
نوگــــــل آن عشقبـــــازاولیـــــــن وآخرینـــــم

تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 11:06 ق.ظ | نویسنده : مهدیه | نظرات

  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک